1.-4. klassi õpilased

Koolilaste õpetamisest

Nagu kõik inimesed, nii on ka lapsed oma loomult erinevad, mistõttu on mõistetav, et suurtes klassides kõigile sarnaselt rakendatavad õppemeetodid ning koormus ei ole igale lapsele ühtmoodi vastuvõetav. Igal lapsel on oma tugevused ja nõrkused, mis vajavad individuaalset lähenemist, toetamist ja aktsepteerimist. Et koolieluga enesekindlalt ja särasilmselt toime tulla, õppetöös tekkinud lünki täita ning õpitavaid teadmisi kinnistada, aitan lapsel leida viise, kuidas raskusi tekitavaid ülesandeid loovalt lahendada, taastada tema eneseusku ja rõhutada lapse tugevusi.

Tundide eesmärk on:
– individuaalne lähenemine lapsele,
– tavapärasest erinevate loovate õppimisviiside leidmine,
– õpitavate teadmiste kinnistamine,
– abi koduste ülesannete lahendamisel
ja lünkade täitmine õppetöös,
– loova probleemilahendusoskuse arendamine,
– positiivse ja julgustava õhkkonna loomine, mis aitab tõsta lapse enesekindlust ja eneseusaldust.