Kooliks ettevalmistus

Tänapäeval oodatakse kooliminevatelt lastelt juba lugemis- ja kirjutamisoskust ning ka eelkoolis on ootused lastele üsna kõrged. Kõik lapsed ei ole aga valmis samas vanuses, ühesuguses rütmis ja sarnaste meetodite toel õppima. Usun, et igale lapsele ning tema võimetele on vajalik läheneda individuaalselt, uurides temaga koos, milline õppimisviis teda kõige paremini toetab. Minu sisetunne kinnitab ja kogemus näitab, et laste õpetamisele on hea läheneda laste keeles ehk loovalt ja mänguliselt, sest just see aitab lapses tekitada sügavat sisemist huvi maailma ja kõige uue avastamise vastu ning loob hea baasi särasilmil koolitee alustamiseks!

 

Eelkooliealine laps on enamasti väga avatud ellusuhtumise ja suure õppimissooviga, mille positiivne toetamine aitab tõsta lapse enesekindlust ja õppida oma arvamust kujundama. Oma tundides loon julgustava ja positiivse õhkkonna ning kasutan mängulisi ja loovaid töövahendeid (lugemist ja kirjutamist toetavad kaardimängud, sõnamängud, kunstitarbed ja palju muud), mis kutsuvad lapsi oma võimeid ja uusi teadmisi avastama.

Minu tundide eesmärk on:
– lugemiseelduste kujundamine,
– lugemise ja kirjutamise õpetamine,
– numbrite, hulkade ja baasarvutamise õpetamine,
– julgustamine ja enesekindluse tõstmine,
– individuaalne lähenemine igale lapsele ja tema võimetele,
– ettevalmistus kooliks.