Hinnakiri

Alates 04.09.2023

Tingimused

NB. Teenuse kasutamisel nõustute alljärgnevate teenuse tingimustega.

1. Tunni kestus ja tundi hilinemine

Tund kestab 45 min ning algab ja lõppeb eelnevalt kokkulepitud ajal.

Kliendi hilinemise korral kestab tund hilinetud aja võrra vähem, kuid tasuda tuleb kogu tunni eest.

Kui õpetaja hilineb, siis lepivad pooled kokku, kas a) tund kestab 45 min, b) tund pikeneb hilinetud aja võrra või
c) tunni tasu vähendatakse hilinetud aja võrra.

 2. Tunni tühistamine

Klient teatab õpetajale tunni tühistamisest hiljemalt tunnile eelneval päeval. Sellisel juhul ta tunni eest tasuma ei pea.

Kui klient tühistab tunni selle toimumise päeval vähemalt 60 min enne tunni toimumist, tuleb tal tasuda 1/2 tunni hinnast.

Kui klient ei tule tundi ega teata tunni ärajäämisest või teatab selle ärajäämisest vähem kui 60 min enne toimumist, tuleb tal tunni eest tasuda täies ulatuses.

NB! Tunni tühistamisest tuleb teatada ka koolivaheajal.

Õpetaja teatab kliendile tunni tühistamisest võimalusel hiljemalt tunnile eelneval päeval. Samal päeval tühistamise korral pakub õpetaja kliendile vähemalt ühte uut asendustunni aega.

3. Teenuse lõpetamine

Teenuse lõpetamisest tuleb teatada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (SMS, e-kiri).

Klient teatab soovist lõpetada teenuse saamine (sh seoses suvevaheajaga) mõistliku etteteatamistähtajaga, kuid mitte hiljem kui tunnile eelneval päeval. Tunniga samal päeval (vähemalt 60 min enne tunni algust) teenuse lõpetamise korral tuleb tasuda 1/2 toimumata jäänud tunni hinnast. Vähem kui 60 min enne tunni algust teenuse lõpetamisel tuleb tasuda täies ulatuses toimumata jäänud tunni hind.