Hinnakiri

( 01.09.2021-01.06.2022)

Tingimused

NB. Teenuse kasutamisel nõustute alljärgnevate teenuse tingimustega.

1. Tunni kestus ja tundi hilinemine

Tund kestab 45 min ning algab ja lõppeb eelnevalt kokkulepitud ajal.

Kliendi hilinemise korral kestab tund hilinetud aja võrra vähem, kuid tasuda tuleb kogu tunni eest.

Kui õpetaja hilineb, siis lepivad pooled kokku, kas a) tund kestab 45 min, b) tund pikeneb hilinetud aja võrra või
c) tunni tasu vähendatakse hilinetud aja võrra.

 2. Tunni tühistamine

Klient teatab õpetajale tunni tühistamisest hiljemalt tunnile eelneval päeval. Sellisel juhul ta tunni eest tasuma ei pea.

Kui klient tundi ei tule ega teata tunni tühistamisest või tühistab tunni selle toimumise päeval, tuleb tal tasuda 1/2 tunni hinnast.

NB! Tunni tühistamisest tuleb teatada ka koolivaheajal.

Õpetaja teatab kliendile tunni tühistamisest hiljemalt tunnile eelneval päeval. Samal päeval tühistamise korral pakub õpetaja kliendile vähemalt ühte uut asendustunni aega.

3. Teenuse lõpetamine

Teenuse lõpetamisest tuleb teatada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (SMS, e-kiri).

Klient teatab soovist lõpetada teenuse saamine (sh seoses suvevaheajaga) mõistliku etteteatamistähtajaga, kuid mitte hiljem kui tunnile eelneval päeval. Tunniga samal päeval teenuse lõpetamise korral tuleb tasuda 1/2 toimumata jäänud tunni hinnast.